Etiqueta de filtro na Consulta

search_with_tag_fields

Exibe etiquetas com o valor de cada campo filtrado na Consulta